Jet Secondary school

  • Building 505, Time square, Khan-Uul district

  • 7755 8899 PHONE NUMBER

  • info@jetschool.edu.mn Email Address

School Life

Нийт суралцагчдын анхааралд

2020 оны 1 дүгээр сарын 24-ны өдрийн Улсын Онцгой Комиссын шийдвэрээр Монгол Улс коронавирусын халдварт өвчний өндөр эрсдэлтэй орны тоонд орж байгаа тул өмчийн хэлбэр харгалзахгүй орон даяар Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг 2020 оны нэгдүгээр сарын 27-оос 3 дугаар сарын 2-ны Даваа гараг хүртэл зогсоох шийдвэр гаргасан. Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Жэт дунд сургуулийн зүгээс уг шийдвэртэй холбогдуулан /2020.01.27/ Жэт дунд сургууль хичээл, сургалтын үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр өгч ажиллахаар боллоо.

 

Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын Жэт дунд сургууль