Jet Secondary school

  • Building 505, Time square, Khan-Uul district

  • 7755 8899 PHONE NUMBER

  • info@jetschool.edu.mn Email Address

School Life

Spelling Bee англи хэлний өдөрлөг

2019 оны 11 сарын 25-29-нд Англи хэлний 7 хоног зохиогдож анги бүр Англи хэлээр ярьдаг улс орнуудын тухай мэдээлэл цуглуулж ханын сонин хийж "Spelling Bee" англи хэлээр үсэглэх тэмцээн 4 ангилалаар болж өндөрлөлөө. 

Beginner түвшинд 3а ангийн суралцагч Т.Номун

Elementary түвшинд 5b ангийн суралцагч М.Ирмүүн

Intermediate түвшинд 6а ангийн суралцагч М.Есүгэн

Uppermediate түвшинд 8а ангийн суралцагч Ц.Мишээл нар түрүүллээ.