Jet Secondary school

  • Building 505, Time square, Khan-Uul district

  • 7755 8899 PHONE NUMBER

  • info@jetschool.edu.mn Email Address

Parent zone

Хүүхдийг сургуульд бэлтгэгдсэн байдлыг шалгах тест

Та дараах тестийг бөглөн хүүхдийнхээ сургуульд бэлтгэгдсэн байдлыг шалгаад үзээрэй.

  • Бие бялдрын хөгжил
  • Оюун ухааны хөгжил
  • Нийгэмшихүйн хөгжил
  • Сурах хандлага, суралцах арга барил гэсэн 4 багц чадамжуудаар хүүхдээ бэлтгэгдсэн байдлыг тодорхойлж болно.

Хүүхдээ сургуульд өгөх гэж байгаа энэ үе нь эцэг эхчүүд бидний зайлшгүй анхаарах шаардлагатай хүүхдийн маань боловсролын суурь алтан үе билээ. Сургуульд бэлтгэгдээгүй, хэрхэн суралцах арга барилын хувьд ойлголт төсөөлөлгүй, суралцах ерөнхий арга барил эзэмшээгүй шууд сургуульд суралцах нь хүүхдэд сөрөг үр дагавар дагуулдаг.

Тиймээс та энхрий heartбяцхан үрсээ эртэчлэн бэлдэж, ирээдүйн боловсролын суурь бэлтгэлд нь дэмжлэг үзүүлээрэй.

Дараах линкээр орж тестээ бөглөөрэй.

Энд дарж бөглөнө үү.